ATEX

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe - ATEX 153

W zakładach pracy często prowadzone są różne procesy technologiczne z użyciem substancji palnych w postaci gazów, cieczy, czy też palnych ciał stałych (pyłów, włókien). Poza procesami technologicznymi częstym przykładem występowania stref zagrożenia wybuchem jest samo magazynowanie substancji palnych.

Stosowanie, przetwarzanie, transportowanie czy też magazynowanie substancji palnych stanowi lub może stanowić zagrożenie związane z możliwością wystąpienia wybuchu. 

Nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego uwzględnia wszelkie analizy i opracowania których wymagania określone są w Polskich przepisach, są to :

 

Ocena zagrożenia wybuchem - BHP Consulting

Ocena zagrożenia wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem zawierający ocenę ryzyka wybuchu

  • Oferujemy Państwu określanie rodzaju oraz wyliczanie zasięgu strefy zagrożenia wybuchem - dla projektowanych instalacji i pomieszczeń, jak również tych już istniejących. Zajmujemy się też weryfikacją istniejących w firmie stref zagrożonych wybuchem oraz wskazujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają na celu zmniejszenie ich występowania. 
  • Opracowujemy "Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem", który w świetle Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 8.07.2010 r. jest obowiązkowy w każdym miejscu, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy osobom zatrudnionym w firmie. 
  • Świadczymy usługi wyznaczania stref zagrożonych wybuchem w firmach, których pracownicy mają do czynienia z łatwopalnymi pyłami, cieczami czy też gazami. Specjalizujemy się w kompleksowej ocenie zagrożenia wybuchem, współpracujemy z Państwem przy wyznaczaniu stref zagrożenia i tworzymy niezbędną dokumentację, wskazując przy tym rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Kogo to obowiązek?

Kogo to obowiązek - ATEXKierujemy swoją ofertę do właścicieli firm, którzy pragną zadbać o odpowiednie zabezpieczenia przeciwwybuchowe na terenie zakładu. Oprócz sporządzania właściwej dokumentacji, zajmujemy się również analizami ryzyka wybuchowego i wyznaczaniem stref zagrożonych wybuchem. Wszystkie nasze działania są oparte i zgodne z dyrektywą ATEX 153, w której zawarte zostały minimalne wymagania dotyczące poprawy bezpieczeństwa zatrudnionych, pracujących w miejscach narażonych na wybuchy. Skrót dyrektywy pochodzi od wyrażenia Atmospheres Explosibles, które z języka francuskiego tłumaczy się na "atmosferę wybuchową". W takich miejscach zadbanie o właściwe zabezpieczenia przeciwwybuchowe je niezwykle ważne, w związku z czym pomożemy Państwu przy ich wprowadzeniu i zminimalizowaniu niebezpieczeństwa w miejscu pracy.


Podstawy prawne:

Dyrektywa 2014/34/UE, tzw. Dyrektywa ATEX 114, wcześniej tzw. Dyrektywa ATEX 95

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej .

Rozporządzenie wprowadzające dyrektywę :

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Dyrektywa ATEX 1999/92/WE -tzw. Dyrektywa ATEX 153, wcześniej tzw. Dyrektywa ATEX 137

z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Rozporządzenia wprowadzające dyrektywę ATEX 99/92/WE:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
Dyrektywa 2006/42/WE, tzw. Dyrektywa Maszynowa

z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn

Rozporządzenie wprowadzające dyrektywę maszynową 94/9/WE:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

 

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn