SEVESO

Obowiązki zakładu dużego ryzyka (ZDR)

Do głównych zadań prowadzącego zakład o dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom, w myśl ustawy POŚ, należy:

  • zgłoszenie zakładu właściwemu organowi PSP (zgłoszenia wymaga także każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, technologii lub profilu produkcji - na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany),
  • sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom i przedłożenie go przed uruchomieniem zakładu, do akceptacji właściwemu organowi PSP. Uruchomienie zakładu może nastąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania programu zapobiegania awariom przez właściwy organ PSP, jeżeli organ ten nie niesie sprzeciwu w drodze decyzji,
  • opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu,
  • opracowanie raportu o bezpieczeństwie oraz przedłożenie go przed uruchomieniem zakładu właściwemu organowi PSP i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Uruchomienie zakładu może nastąpić po zatwierdzeniu raportu przez właściwy organ PSA, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
  • opracowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a w razie zagrożenia awarią przemysłową lub jej wystąpienia - niezwłoczne przystąpienie do jego realizacji oraz dostarczenie właściwemu organowi PSP informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, z uwzględnieniem transgranicznych skutków awarii przemysłowych, przed uruchomieniem zakładu.

Właściwym organem PSP dla zakładu o dużym ryzyku jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

©2017 - 2020 BHP Consulting
ATEX, Bezpieczeństwo procesowe
Ppoż, Szkolenia
Kontakt
Tel. kom.: +48 503 409 503
E-mail: gbrykala*!*dzpw.pl

Zaprojektowało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn