Szkolenia

Oferujemy szkolenia zamknięte z zakresu dyrektywy ATEX.

Zakres szkolenia każdorazowo dostosowwywany jest dla potrzeb Klienta - w odniesieniu do specyfiki zakładu i występujących zagrożeń. Część ogólna szkolenia swoim zakresem obejmuje zagadnienia ujęte w dyrektywie ATEX oraz nomrach sharmoniozwanych.

Zakres szkolenia

 • Dyrektywa ATEX oraz normy sharmonizowane - definicje, podstawowe pojęcia.
 • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem
 • Oznakowanie stref zagrożenia wybuchem, podział urządzeń i oznakowanie
 • Analiza ryzyka
 • Praktyczne zasady opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem - obowiązki pracodawcy, kadry zarzadzającej i pracowników
 • Bezpieczeństwo procesowe instalacji
 • Analiza przyczyn i prezentacja danych historycznych: awarie, wybuchy
 • Forum dyskusyjne.

Szkolenie odbywa się w oparciu o

 • Dyrektywę 99/92/WE /tzw. Dyrektywa ATEX 137/ Wdrożoną do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r - w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej? (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r ?w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów? (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259 z 2005 r., poz. 2170).

Certyfikat

 • Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzajace udział w szkoleniu.

Interesują Cię inne szkolenia z zakresu ATEX? Skontaktuj się z nami, dostosujemy program szkolenia do Twoich potrzeb.

©2017 BHP Consulting
ATEX, Bezpieczeństwo procesowe
Ppoż, Szkolenia
Kontakt
Tel. kom.: +48 503 409 503
E-mail: gbrykala*!*pogotowiebhp.com.pl

Zaprojektowało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X