Szkolenia

Oferujemy szkolenia zamknięte z zakresu dyrektywy ATEX.

Wiele zakładów pracy, ze względu na wykorzystywane palne substancje niebezpieczne posiada miejsca w których występują strefy zagrożenia wybuchem. Specyfika zagrożenia wybuchem jest różna, powiązane jest to z występującymi procesami oraz rodzajami substancji niebezpiecznych. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie z bezpieczeństwa wybuchowego (szkolenie ATEX), które dopasowujemy do potrzeb klienta. Modyfikujemy je za każdym razem, żeby pracownicy zakładu zdobyli dzięki niemu informacje, które realnie wpłyną na ich bezpieczeństwo w pracy. Podczas szkolenia poruszamy takie kwestie jak m.in.: strefy zagrożone wybuchem, analiza ryzyka, obowiązki pracowników czy bezpieczeństwo instalacji oraz koordynacja prac w miejscach gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem.

Nasza oferta szkoleń ATEX adresowana jest do:

 • pracowników Służby BHP,
 • kadry zarządzającej  - w zakresie wymagań prawnych oraz odpowiedzialności pracodawcy
 • inżynierów, serwisantów, pracowników  utrzymania ruchu,
 • innych osób wykonujących pracę w miejscach gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem,
 • projektantów i konstruktorów 

Szkolenie odbywa się w oparciu o

 • Dyrektywę 99/92/WE /tzw. Dyrektywa ATEX 137/ Wdrożoną do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r - w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

SZKOLENIA ATEX

Nasza oferta szkoleń zamkniętych adresowana jest do wybranych grup zawodowych w ramach jednego zakładu pracy. Termin i miejsce każdego szkolenia ATEX ustalamy z Państwem indywidualnie. Zwyczajowo, odbywają się one w niewielkich grupach, liczących do 25 osób. Szczegółowy zakres i tematyka każdego ze szkoleń ATEX zawsze dopasowywane są do specyfiki działalności firmy i potrzeb uczestników. W odróżnieniu od spotkań otwartych charakteryzują się większą elastycznością, są też dużo bardziej efektywne.

Oczywiście w naszej ofercie znajdują się również otwarte szkolenia ATEX:

Zarejestruj się - BHP Consulting

ZAPOZNAJ SIĘ Z KATALOGIEM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2022 rok:

Nasi trenerzy:

dr inż. AGATA KOTYNIA   | Process & Explosion Safety Manager

AGATA KOTYNIA - BHP CONSULTING

Ukończyła doktorat na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. Adama S. Markowskiego, prof. PŁ nt. "Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z wykorzystaniem logiki rozmytej"

Ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

 • Od 14 lat naukowo i zawodowo związana z Bezpieczeństwem Procesowym.
 • Jest autorką i współautorką publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie nowych metod analiz ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 • Cztery publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych - trzy w Journal of Loss Prevention in the Process Industries i jedna w Process Safety and Environmental Protection;
 • Sześć publikacji w czasopismach krajowych.
 • Brała udział jako prelegent w dziewięciu konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych oraz w wieloletnim projekcie badawczym Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".
 • Pełniła funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa fizycznego w programie rozwoju sieci detalicznych Shell w Polsce oraz funkcję specjalisty ds. bezpieczeństwa procesowego podczas realizacji projektu budowy instalacji odwodornienia propanu dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police.
 • Od 2007 roku prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Przygotowała wiele analiz ryzyka procesowego, ocen technicznych, analiz zagrożeń, badań HAZOP, analiz określenia bezpiecznych odległości i analiz warstw zabezpieczeń.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego.
PAWEŁ WĄSOWICZ | Specjalista w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Paweł Wąsowicz

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Autor wielu analiz i ekspertyz w projektach prowadzonych na terenie całego kraju. Przewodniczący zespołów badania HAZOP dla kilkudziesięciu projektów w całej Polsce.

 • Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu "Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych" na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • Był prelegentem na siedemnastu konferencjach krajowych w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego i ATEX
 • Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" na Politechnice Łódzkiej
 • Jest autorem jedenastu publikacji w czasopismach branżowych: Chemia przemysłowa, Ochrona przeciwpożarowa, Magazyn Ex, Biuletyn Techniczny,
 • Prowadzi analizy ryzyka wybuchowego dla zakładów przemysłowych 
 • Wspólnie z Politechniką Łódzką realizuje projekt stworzenia systemu eksperckiego do generowania i klasyfikowania scenariuszy wybuchu na instalacjach przemysłowych w celu kompleksowej analizy i oceny ryzyka ATEX
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego,
GRZEGORZ BRYKAŁA   | Process & Explosion HSE Manager 

GRZEGORZ BRYKAŁA - BHP CONSULTING

 • Od 17 lat zawodowo związany z Bezpieczeństwem
 • Ukończył studia podyplomowe: Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Politechnice Łódzkiej
  oraz studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
 • Współautor publikacji w czasopismach krajowych: Utrzymanie Ruchu, ATEST, Przyjaciel Przy Pracy.
 • Pełnił funkcję Dyrektora ds. BHP i Ppoż w firmie ORLEN Prewencja.
 • Był liderem filaru "safety" w zakładach produkcyjnych Grupy Fiat - podczas wdrażania systemu World Class Manufacturing
 • Przez 13 lat w BHP Consulting koordynował dział BHP (ponad 30 specjalistów BHP) podczas projektów budowy i remontów dla takich firm jak: Metso, EDF Polska, PGE, SIEMENS, Rafako, PKN ORLEN S.A., Shell, Fluor, Lurgi, Veolia, Budimex.
 • Prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego, bezpieczeństwa pracy.

 

RODZAJE SZKOLEŃ:

Nazwa szkolenia:ATEX dla pracowników Służby BHP - czyli co Specjalista BHP musi wiedzieć o bezpieczeństwie przeciwwybuchowym
Czas trwania szkolenia:8 godzin 
Zapisy na szkolenie:gbrykala@dzpw.pl  tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA:  ATEX dla pracowników Służby BHP
 • Podstawy prawne
 • Klasyfikacja, określanie zasięgu oraz oznakowanie stref zagrożonych wybuchem.
 • Bezpieczne postępowanie i eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem
 • Zasady organizacji bezpiecznej pracy w miejscach pracy, w których występują strefy zagrożenia wybuchem
 • Kwalifikacje i uprawnienia
 • Dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (ćwiczenia)
 • Koordynacja prac w zakresie wymagań przepisów ATEX
 • Organizacja pracy w strefach zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem przepisów dot. prac szczególnie niebezpiecznych i ochrony przeciwpożarowej (ćwiczenia)

 

 

Nazwa szkolenia:ATEX dla projektantów
Czas trwania szkolenia:16 godzin 
Zapisy na szkolenie:gbrykala@dzpw.pl  tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA:  ATEX dla projektantów
 • Podstawy prawne, definicje i przeznaczenie
 • Identyfikacja i ocena zagrożenia wybuchem - na przykładach
 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
 • Identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu oraz przykłady uaktywnienia w historii
 • Analiza i ocena ryzyka wybuchu z wykorzystaniem uznanej metody ExAWZ
 • Dobór środków ochrony przeciwwybuchowej
 • Urządzenia i systemy ochronne
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

 

 

Nazwa szkolenia:ATEX dla monterów / serwisantów
Czas trwania szkolenia:6 godzin 
Zapisy na szkolenie:gbrykala@dzpw.pl  tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA:  ATEX dla monterów / serwisantów
 • Zagrożenie wybuchem - identyfikacja czynników ryzyka wybuchowego
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w aktach prawnych i normatywnych
 • Odpowiedzialność i podmiot regulacji
 • Identyfikacja substancji palnych i zdolności do tworzenia atmosfer wybuchowych
 • Identyfikacja i ocena zagrożenia wybuchem - na przykładach
 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem - omówienie arkusza klasyfikacyjnego
 • Identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu oraz przykłady uaktywnienia w historii
 • Dobór urządzeń do stref zagrożenia wybuchem - ćwiczenia
 • Zabezpieczenie miejsc pracy, w których występuje atmosfera wybuchowa
 • Ocena ryzyka wybuchowego
 • Wykonanie i koordynacja prac w strefach zagrożenia wybuchem 

 

 

 

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn