SEVESO

Nowa Dyrektywa SEVESO III

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc we właściwym zarządzaniu ryzykiem, którego wynikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz unikanie strat. Pozytywne decyzje PSP zatwierdzające opracowywane przez nas raporty o bezpieczeństwie na obszarze różnych województw są dodatkowym potwierdzeniem naszych umiejętności i doświadczenia.

Zakłady, które ze względu na stosowaną ilość substancji niebezpiecznych Dyrektywa SEVESO zakwalifikowała do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej są zobowiązane do zapewnienia, aby były zaprojektowane, wykonane, prowadzone i likwidowane w sposób zapobiegający tym awariom i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska. 

W tym celu w art. 73 ust 4 i 5 znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska zawarto delegację do wskazania na mocy wydanego rozporządzenia takich parametrów, jak bezpieczne odległości innych obiektów od Zakładów o Dużym i Zwiększonym Ryzyku. W szczególności dotyczy to sposobów ustalania tych wielkości.

Zakład o Dużym Ryzyku - dokumentacja

Nasz oferta:

 • opracowanie (i aktualizacja) dokumentacji dla Zakładu o Dużym Ryzyku i Zakładu o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej -  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • projektowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem (procedury, zarządzenia, instrukcje)
 • przeprowadzenie analizy zagrożeń (HAZOP - analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych w procesach przemysłowych , WAZ / PHA -  wstępna analiza zagrożeń, FMEA analiza rodzajów i skutków możliwych błędów)
 • przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka (ETA analiza drzewa zdarzeń, FTA analiza drzewa błędówBTA - analiza modelu muszki (bow-tie),   AWZ / LOPA - analiza warstw zabezpieczeń, QRA - ilościowa ocena ryzyka )
 • wykonanie analizy efektów fizycznych i skutków (przy użyciu modeli matematycznych specjalistycznych programów komputerowych)
 • określenie poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 
 • nadzór inwestycyjny - zapewniamy:
  eliminację błędów na wczesnym etapie projektowym
  eliminację potencjalnych zagrożeń
  ograniczenie skutków awarii
  ograniczenie strat związanych z przestojami instalacji
  kontrolę i monitoring potencjalnych zagrożeń
  wczesne wykrycie niezidentyfikowanych zagrożeń
  spełnienie wymagań formalno-prawnych, bez angażowania własnych pracowników i kosztownych szkoleń

Prowadzący zakład musi wykazać, że właściwie zarządza ryzykiem, w sposób systemowy, ujęty w ogólnym systemie zarządzania zakładem. W tym celu ZZR mają obowiązek sporządzenia programu zapobiegania poważnym awariom (PZA) i ZDR mają obowiązek opracowania PZA oraz raportu o bezpieczeństwie (RoB), wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (WPOR) oraz dostarczenia informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (ZPOR).

 

Zobacz również - seveso

Zobacz również:                                                                                                    

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn