Szkolenia

Szkolenie HAZOP

SZKOLENIE HAZOP

Szkolenie z identyfikacji zagrożeń procesowych z wykorzystaniem metody HAZOP (zastosowanie w praktyce przemysłowej) jest uzupełnieniem wiedzy i umiejętności dla członków zespołu HAZOP - uczestników sesji analitycznej. 

szkolenie HAZOP - BHP Consulting 

Celem analizy HAZOP (HAZards and OPerability studies) jest zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń oraz problemów związanych ze zdolnością do działania, jakie mogą wystąpić w rozpatrywanym systemie technologicznym.
Analizę HAZOP przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN 61882: 2016 w oparciu o systematyczną identyfikację wiarygodnych odchyleń procesowych oraz ich możliwych przyczyn i skutków. Zidentyfikowane zdarzenia awaryjne oceniane są pod kątem wymagań odnośnie skutecznego dla minimalizacji ryzyka poziomu zabezpieczeń, a w uzasadnionych przypadkach rekomenduje się działania dodatkowe w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych.
Analiza prowadzona jest w oparciu o udostępnioną dokumentację technologiczną, na podstawie której opracowane zostają arkusze analityczne wykorzystywane w trakcie sesji badawczej do dokumentowania wyników prac Zespołu HAZOP.

BHP Consulting - szkolenia otwarte

Nasi trenerzy:

dr inż. AGATA KOTYNIA | Process & Explosion Safety Manager

AGATA KOTYNIA - BHP CONSULTING

Ukończyła doktorat na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. Adama S. Markowskiego, prof. PŁ nt. "Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z wykorzystaniem logiki rozmytej"

Ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

 • Od 14 lat naukowo i zawodowo związana z Bezpieczeństwem Procesowym.
 • Jest autorką i współautorką publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie nowych metod analiz ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 • Cztery publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych - trzy w Journal of Loss Prevention in the Process Industries i jedna w Process Safety and Environmental Protection;
 • Sześć publikacji w czasopismach krajowych.
 • Brała udział jako prelegent w dziewięciu konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych oraz w wieloletnim projekcie badawczym Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".
 • Pełniła funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa fizycznego w programie rozwoju sieci detalicznych Shell w Polsce oraz funkcję specjalisty ds. bezpieczeństwa procesowego podczas realizacji projektu budowy instalacji odwodornienia propanu dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police.
 • Od 2007 roku prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Przygotowała wiele analiz ryzyka procesowego, ocen technicznych, analiz zagrożeń, badań HAZOP, analiz określenia bezpiecznych odległości i analiz warstw zabezpieczeń.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego.
PAWEŁ WĄSOWICZ | Specjalista w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Paweł Wąsowicz

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Autor wielu analiz i ekspertyz w projektach prowadzonych na terenie całego kraju. Przewodniczący zespołów badania HAZOP dla kilkudziesięciu projektów w całej Polsce.

 • Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu "Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych" na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • Był prelegentem na siedemnastu konferencjach krajowych w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego i ATEX
 • Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" na Politechnice Łódzkiej
 • Jest autorem jedenastu publikacji w czasopismach branżowych: Chemia przemysłowa, Ochrona przeciwpożarowa, Magazyn Ex, Biuletyn Techniczny,
 • Prowadzi analizy ryzyka wybuchowego dla zakładów przemysłowych
 • Wspólnie z Politechniką Łódzką realizuje projekt stworzenia systemu eksperckiego do generowania i klasyfikowania scenariuszy wybuchu na instalacjach przemysłowych w celu kompleksowej analizy i oceny ryzyka ATEX
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego,
GRZEGORZ BRYKAŁA | Process & Explosion HSE Manager

GRZEGORZ BRYKAŁA - BHP CONSULTING

 • Od 17 lat zawodowo związany z Bezpieczeństwem
 • Ukończył studia podyplomowe: Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Politechnice Łódzkiej
  oraz studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
 • Współautor publikacji w czasopismach krajowych: Utrzymanie Ruchu, ATEST, Przyjaciel Przy Pracy.
 • Pełnił funkcję Dyrektora ds. BHP i Ppoż w firmie ORLEN Prewencja.
 • Był liderem filaru "safety" w zakładach produkcyjnych Grupy Fiat - podczas wdrażania systemu World Class Manufacturing
 • Przez 13 lat w BHP Consulting koordynował dział BHP (ponad 30 specjalistów BHP) podczas projektów budowy i remontów dla takich firm jak: Metso, EDF Polska, PGE, SIEMENS, Rafako, PKN ORLEN S.A., Shell, Fluor, Lurgi, Veolia, Budimex.
 • Prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego, bezpieczeństwa pracy.

 

SZCEGÓŁY SZKOLENIA HAZOP:

Nazwa szkolenia:IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ PROCESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY HAZOP
Czas trwania szkolenia:6 godzin - wersja podstawowa
 14godzin - wersja rozszerzona uzupełniona o warsztaty
Zapisy na szkolenie: gbrykala@dzpw.pl tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ PROCESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY HAZOP
 • Wprowadzenie. Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów technicznych.
 • Regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.
 • Poważne awarie przemysłowe. Ogólny mechanizm powstawania poważnych awarii procesowych.
 • Metody oceny zapewnienia bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem procesowym
 • Źródła zagrożeń i zagrożenia procesowe. Identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii), przyczyn oraz potencjalnych skutków.
 • Zdarzenia awaryjne i scenariusze awaryjne. Wielowarstwowość systemów zabezpieczeń.
 • Metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka. Identyfikacja zagrożeń procesowych za pomocą metod podstawowych (PHA, What If, HAZOP).
 • Podstawy metodyczne badania HAZOP.
 • Analiza projektów zasadniczych z wykorzystaniem metody HAZOP:
  Określenie celu badania. Określenie narzędzi analitycznych.
  Badania wstępnie. Opracowanie planu badania (podział instalacji na węzły analityczne, budowa zespołu analitycznego, przygotowanie arkuszy analitycznych).
 • Analiza projektów zasadniczych z wykorzystaniem metody HAZOP:
  Identyfikacja listy reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych. Analiza warstw zabezpieczeń - AWZ.
  Sesja analityczna. Identyfikacja listy zdarzeń awaryjnych.
 • Raportowanie badania HAZOP.

Wersja rozszerzona szkolenia uzupełniona jest o ćwiczenia w grupach w zakresie omawianych metod analizy.
Istnieje możliwość przeprowadzenia 'pokazowego' badania HAZOP na przykładzie wybranych węzłów analitycznych klienta.

 

 

Zobacz również:                                                                                                    

 

 

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn