Szkolenia

Szkolenia SEVESO

SZKOLENIE SEVESO

Szkolenie "SEVESO" skierowane jest dla pracowników zakładów o Zwiększony lub Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Chcąc spełnić wymagania odnoszące się do przeciwdziałania i reagowania na poważne awarie przemysłowe należy między innymi przekazać informacje dotyczące zagrożeń i odpowiednich zasad postępowania. 

 

SZKOLENIA SEVESO - BHP CONSULTING

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników zakwalifikowanych Zakładów "SEVESO" z różnych obszarów firmy (operatorzy, pracownicy biurowi, kadra inżynieryjno-techniczna, dyrektorzy, prowadzący zakład) oraz pracowników podwykonawców.

Szkolenie "SEVESO" pozwala przybliżyć zagadnienia związane z kwalifikacją zakładu, zdarzeniami historycznymi, możliwymi scenariuszami awaryjnymi oraz zasadami postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zapisz się - BHP Consulting

Nasi trenerzy:

dr inż. AGATA KOTYNIA | Process & Explosion Safety Manager

AGATA KOTYNIA - BHP CONSULTING

Ukończyła doktorat na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. Adama S. Markowskiego, prof. PŁ nt. "Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z wykorzystaniem logiki rozmytej"

Ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

 • Od 14 lat naukowo i zawodowo związana z Bezpieczeństwem Procesowym.
 • Jest autorką i współautorką publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie nowych metod analiz ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 • Cztery publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych - trzy w Journal of Loss Prevention in the Process Industries i jedna w Process Safety and Environmental Protection;
 • Sześć publikacji w czasopismach krajowych.
 • Brała udział jako prelegent w dziewięciu konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych oraz w wieloletnim projekcie badawczym Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".
 • Pełniła funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa fizycznego w programie rozwoju sieci detalicznych Shell w Polsce oraz funkcję specjalisty ds. bezpieczeństwa procesowego podczas realizacji projektu budowy instalacji odwodornienia propanu dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police.
 • Od 2007 roku prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Przygotowała wiele analiz ryzyka procesowego, ocen technicznych, analiz zagrożeń, badań HAZOP, analiz określenia bezpiecznych odległości i analiz warstw zabezpieczeń.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego.
GRZEGORZ BRYKAŁA | Process & Explosion HSE Manager

GRZEGORZ BRYKAŁA - BHP CONSULTING

 • Od 17 lat zawodowo związany z Bezpieczeństwem
 • Ukończył studia podyplomowe: Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Politechnice Łódzkiej
  oraz studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
 • Współautor publikacji w czasopismach krajowych: Utrzymanie Ruchu, ATEST, Przyjaciel Przy Pracy.
 • Pełnił funkcję Dyrektora ds. BHP i Ppoż w firmie ORLEN Prewencja.
 • Był liderem filaru "safety" w zakładach produkcyjnych Grupy Fiat - podczas wdrażania systemu World Class Manufacturing
 • Przez 13 lat w BHP Consulting koordynował dział BHP (ponad 30 specjalistów BHP) podczas projektów budowy i remontów dla takich firm jak: Metso, EDF Polska, PGE, SIEMENS, Rafako, PKN ORLEN S.A., Shell, Fluor, Lurgi, Veolia, Budimex.
 • Prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego, bezpieczeństwa pracy.

 

SZCEGÓŁY SZKOLENIA SEVESO:

Nazwa szkolenia:SEVESO - PRZECIWDZIAŁANIE I REAGOWANIE NA POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE.
Czas trwania szkolenia:

2 godziny- dla pracowników zakładu

1 godzina - dla  pracowników firm zewnętrznych

Zapisy na szkolenie: gbrykala@dzpw.pl tel. +48 503 409 503
PROGRAM SZKOLENIA: SEVESO - przeciwdziałanie i reagowanie na poważne awarie przemysłowe.
 • Ustawa prawo ochrony środowiska - uwzględniająca zapisy Dyrektywy Seveso III
 • substancje niebezpieczne stosowane na terenie zakładu oraz możliwe scenariusze zdarzeń awaryjnych
 • instalacje i stosowane systemy zabezpieczeń
 • prawdopodobieństwo zagrożenia awarią przemysłową
 • procedury SEVESO obowiązujące w zakładzie
 • obowiązki pracowników oraz podmiotów zewnętrznych
 • zasady prawidłowego zachowania się w strefach niebezpiecznych,
 • postępowanie pracowników w przypadku zdarzeń wypadkowych, awaryjnych lub innych związanych z bezpieczeństwem - informowanie odpowiednich służb zakładu.

Dobrą praktyką jest włączenie szkoleń SEVESO w system bezpieczeństwa funkcjonujący w zakładzie o Zwiększonym lub Dużym Ryzyku. W ramach naszych usług oferujemy również pomoc w stworzeniu merytoreycznej prezentacji szkoleniowej oraz przeszkolenie zakładowej Służby BHP w zakresie prowadzenia szkoleń SEVESO w ramach obowiązujących szkoleń BHP.

 

 

Zobacz również:

 

 

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn