Szkolenia

Kierowcy - obowiązkowe szkolenia ADR

W naszej ofercie są również szkolenia ADR. Kierowcy przewożący towary niebezpieczne aby uzyskać uprawnienia muszą odbyć kurs oraz zdać egzamin przed komisją wyznaczoną przez Marszałka Województwa.

Kurs obejmuje

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych- zakres i zastosowanie umowy, definicje i jednostki miar,
 • główne rodzaje zagrożeń - klasyfikacja towarów niebezpiecznych, klasyfikacja zagrożeń
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń - szkolenia, instrukcje bezpieczeństwa, środki gaśnicze, środki uszczelniające,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych - obecność przy załadunku, instrukcje bezpieczeństwa, kontrola dokumentów, technika prowadzenia pojazdu, posługiwanie się sprzętem będącym na wyposażeniu pojazdu,
 • oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych - wzory nalepek, zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych
 • manipulowanie i układanie sztuk przesyłki - oznakowanie przesyłek, rodzaje opakowań, sprzęt i urządzenia załadunkowe, zasady ładowania pojazdów,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych - środki ochrony indywidualnej, oznakowanie hal i magazynów,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera - sposób zaznaczenia zakazów ładowania, powody wprowadzenia zakazów ładowania razem, konieczność przestrzegania zakazów ładowania razem,
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru - oznakowanie tuneli, zakazy wjazdu do tuneli, postępowanie w przypadku pożaru pojazdu własnego lub innego,
 • czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów - ogrzewacze postojowe, agregaty chłodnicze, pasy, belki i poduszki mocujące, gaśnice, kliny pod koła, latarki, układy hydrauliczne i pneumatyczne pojazdów,
 • ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich - plan ochrony, środki zapobiegające kradzieży, obrona osobista,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego - definicje transportu kombinowanego, przepisy specjalne, zasady postępowania przy realizacji transportu kombinowanego,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów - zezwolenia na przewóz odpadów, rodzaje odpadów, oznakowanie i wyposażenie pojazdów przewożących odpady
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej - definicje, zakres odpowiedzialności, ubezpieczenia,
 • zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku - bezwładność ładunku, bezwładność pojazdu, tor ruchu pojazdu, zmiana długości drogi hamowania,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów - pojazdy AT, OX, FL, wyposażenie fabryczne i dodatkowe,
 • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych - rodzaje tablic, wymagania dotyczące oznakowania, terminy badań technicznych, rodzaje dokumentów, tabliczki znamionowe,
 • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern - cysterny podciśnieniowe i nadciśnieniowe, budowa zaworów i instalacji cysterny,
 • zajęcia praktyczne - podłączanie węży spustowych, podłączanie cysterny, spinanie naczep i przyczep z samochodami, przygotowanie pojazdu do jazdy, przygotowanie pojazdu do postoju,

Pracownicy, którzy nie są kierowcami odbywają szkolenie bez egzaminu. Do programu obowiązkowego kursu i szkolenia dodajemy zagadnienia, na których zależy przedsiębiorcy - uwzględniając specyfikę pracy w jego zakładzie.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn