Szkolenia

Bezpieczeństwo procesowe  | ATEX

Naszą ofertę w zakresie bezpieczeństwa procesowego i ATEX uzupełniamy o szkolenia tematyczne w tym zakresie. Szkolenia skierowane są dla każdego kto chce poszerzyć wiedzę teoretyczną a także praktyczną w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.szkolenia - bezpieczeńśtwo procesowe

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE:

 • szkolenie SEVESO - dla zarządzających zakładami o Dużym i Zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 • szkolenie SEVESO - przeciwdziałanie i reagowanie na poważne awarie przemysłowe - szkolenie dedykowane dla wszystkich pracowników i firm zewnętrznych pracujących w zakładach o Dużym lub Zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 •  Szkolenie HAZOP (HAZard and OPerability study) - identyfikacja zagrożeń procesowych z wykorzystaniem metody HAZOP (zastosowanie w praktyce przemysłowej) - szkolenie dedykowane dla osób uczestniczących w badaniach HAZOP.
 • Szkolenie QRA - Ilościowa Analiza Ryzyka (QRA).

ATEX - Bezpieczeństwo Przeciwwybuchowe:

 • ATEX - szkolenia z indywidualnym programem dla: pracowników, osób kierujących, projektantów, serwisantów, handlowców, Służby BHP.

szkolenia otwarte - BHP Consulting

ZAPOZNAJ SIĘ Z KATALOGIEM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2022 rok:

Szkolenia - Bezpieczeństwo Procesowe

Nasi trenerzy:

dr inż. AGATA KOTYNIA   | Process & Explosion Safety Manager

AGATA KOTYNIA - BHP CONSULTING

Ukończyła doktorat na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. Adama S. Markowskiego, prof. PŁ nt. "Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z wykorzystaniem logiki rozmytej"

Ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

 • Od 14 lat naukowo i zawodowo związana z Bezpieczeństwem Procesowym.
 • Jest autorką i współautorką publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie nowych metod analiz ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 • Cztery publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych - trzy w Journal of Loss Prevention in the Process Industries i jedna w Process Safety and Environmental Protection;
 • Sześć publikacji w czasopismach krajowych.
 • Brała udział jako prelegent w dziewięciu konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych oraz w wieloletnim projekcie badawczym Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".
 • Pełniła funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa fizycznego w programie rozwoju sieci detalicznych Shell w Polsce oraz funkcję specjalisty ds. bezpieczeństwa procesowego podczas realizacji projektu budowy instalacji odwodornienia propanu dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police.
 • Od 2007 roku prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Przygotowała wiele analiz ryzyka procesowego, ocen technicznych, analiz zagrożeń, badań HAZOP, analiz określenia bezpiecznych odległości i analiz warstw zabezpieczeń.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego.
PAWEŁ WĄSOWICZ | Specjalista w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Paweł WąsowiczSpecjalista w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Autor wielu analiz i ekspertyz w projektach prowadzonych na terenie całego kraju. Przewodniczący zespołów badania HAZOP dla kilkudziesięciu projektów w całej Polsce.

 • Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu "Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych" na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • Był prelegentem na siedemnastu konferencjach krajowych w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego i ATEX
 • Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" na Politechnice Łódzkiej
 • Jest autorem jedenastu publikacji w czasopismach branżowych: Chemia przemysłowa, Ochrona przeciwpożarowa, Magazyn Ex, Biuletyn Techniczny,
 • Prowadzi analizy ryzyka wybuchowego dla zakładów przemysłowych 
 • Wspólnie z Politechniką Łódzką realizuje projekt stworzenia systemu eksperckiego do generowania i klasyfikowania scenariuszy wybuchu na instalacjach przemysłowych w celu kompleksowej analizy i oceny ryzyka ATEX
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego,
GRZEGORZ BRYKAŁA   | Process & Explosion HSE Manager 

GRZEGORZ BRYKAŁA - BHP CONSULTING

 • Od 17 lat zawodowo związany z Bezpieczeństwem
 • Ukończył studia podyplomowe: Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Politechnice Łódzkiej
  oraz studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
 • Współautor publikacji w czasopismach krajowych: Utrzymanie Ruchu, ATEST, Przyjaciel Przy Pracy.
 • Pełnił funkcję Dyrektora ds. BHP i Ppoż w firmie ORLEN Prewencja.
 • Był liderem filaru "safety" w zakładach produkcyjnych Grupy Fiat - podczas wdrażania systemu World Class Manufacturing
 • Przez 13 lat w BHP Consulting koordynował dział BHP (ponad 30 specjalistów BHP) podczas projektów budowy i remontów dla takich firm jak: Metso, EDF Polska, PGE, SIEMENS, Rafako, PKN ORLEN S.A., Shell, Fluor, Lurgi, Veolia, Budimex.
 • Prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego, bezpieczeństwa pracy.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn