SEVESO

Zgłoszenie zakładu

Każdy, kto zamierza prowadzić lub prowadzi zakład niebezpieczny (ZZR lub ZDR) jest obowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwym organom PSP.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tytuł IV - Poważne awarie (tekst jednolity, Dz.U. Nr 25, poz. 150) zgłoszenie zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku powinno zawierać:

 1. informacje o prowadzącym i kierującym zakładem oraz ich adresy zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu,
 3. informację o tytule prawnym,
 4. charakter prowadzonej lub planowanej działalności,
 5. rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń,
 6. rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i toksyczną substancji niebezpiecznej,
 7. charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym, uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków.

Należy dokonać zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej i WIOŚ:

 • na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części,
 • w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku.

Należy informować właściwy organ PSP i WIOŚ o:

 • każdej istotniejszej zmianie ilości, rodzaju lub charakterystyki substancji niebezpiecznej (na 14 dni przed),
 • zmianie technologii lub profilu produkcji (na 14 dni przed),
 • zakończeniu eksploatacji instalacji lub zamknięciu zakładu (co najmniej 14 dni przed zamknięciem zakładu).

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn