SEVESO

Raport o Bezpieczeństwie (RoB)

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tytuł IV - Poważne awarie (tekst jednolity, Dz.U. Nr 25, poz. 150) raport o bezpieczeństwie (RoB) powinien wykazać, że:

 1. prowadzący zakład o dużym ryzyku jest przygotowany do stosowania PZA i do zwalczania awarii przemysłowych,
 2. zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa,
 3. zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im,
 4. rozwiązania projektowe instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, jej wykonanie oraz funkcjonowanie zapewniają bezpieczeństwo,
 5. zostały opracowane wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze oraz dostarczono informacje do opracowania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych.

Według zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 104, poz 970) w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku ze zmianami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. (Dz.U. Nr 197, poz 1632) RoB powinien zawierać:

 1. informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji, istotne dla zapobiegania awariom,
 2. analizę możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im,
 3. informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania,
 4. informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa,
 5. informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa,
 6. informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
 7. nazwy właściwych podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie,
 8. opis substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

Raport o bezpieczeństwie powinien być aktualizowany raz na 5 lat lub częściej, jeżeli potrzebę jego zmiany uzasadniają względy bezpieczeństwa wynikające ze zmiany stanu faktycznego, postępu naukowo-technicznego lub analizy zaistniałych awarii przemysłowych [POŚ].

©2017 BHP Consulting
ATEX, Bezpieczeństwo procesowe
Ppoż, Szkolenia
Kontakt
Tel. kom.: +48 503 409 503
E-mail: gbrykala*!*pogotowiebhp.com.pl

Zaprojektowało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X