SEVESO

Program Zapobiegania Awariom (PZA)

Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (PZA) przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem [POŚ].

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tytuł IV - Poważne awarie (tekst jednolity, Dz.U. Nr 25, poz. 150) PZA powinien zawierać:

  1. określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową,
  2. zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej przewidywane do wprowadzenia,
  3. określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia,
  4. określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w celu oceny jego aktualności i skuteczności.

Należy przedstawić program zapobiegania awariom właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej i WIOŚ:

  • na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części,
  • w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku.

Należy informować właściwy organ PSP i WIOŚ o:

  • każdej istotniejszej zmianie w ruchu zakładu mogącej mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową (na 14 dni przed).

Należy natychmiastowo zawiadomić właściwy organ PSP i WIOŚ o:

  • wystąpieniu awarii przemysłowej,
  • okolicznościach awarii, uwolnionych substancjach niebezpiecznych, informacje umożliwiające dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska, o podjętych działaniach ratunkowych i ich zmianach.

W przypadku gdy zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku są zlokalizowane blisko siebie, komendant wojewódzki PSP może w drodze decyzji zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki i zobowiązać zakłady do wzajemnej wymiany informacji i dostarczenia informacji niezbędnych do sporządzenia zewnętrznych planów operacyjno ratowniczych oraz do opracowywania informacji o zagrożeniach awariami przemysłowymi i przewidywanych środkach bezpieczeństwa.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn