SEVESO

Dla Zakładu o Zwiększonym Ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przeprowadzamy analizy oraz sporządzamy niezbędną dokumentację. Podczas realizacji usługi opracowujemy wymaganą prawem dokumentację:

  • Zgłoszenie zakładu
  • Program Zapobiegania Awariom

Wykonaną dokumentację uzgadniamy z Komendą Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (WIOŚ) celem uzyskania pozytywnej decyzji.

Obowiązki zakładu zwiększonego ryzyka (ZZR)

Każdy, kto zamierza prowadzić lub prowadzi zakład niebezpieczny (ZZR lub ZDR) jest obowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska [POŚ].

Do głównych zadań prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom, w myśl ustawy POŚ, należy:

  • zgłoszenie zakładu właściwemu organowi PSP (zgłoszenia wymaga także każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, technologii lub profilu produkcji - na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany),
  • sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom i przedłożenie go przed uruchomieniem zakładu, do akceptacji właściwemu organowi PSP. Uruchomienie zakładu może nastąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania programu zapobiegania awariom przez właściwy organ PSP, jeżeli organ ten nie niesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Właściwym organem PSP dla zakładu o zwiększonym ryzyku jest komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn