SEVESO

Kwalifikacja Zakładu

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tytuł IV - Poważne awarie (tekst jednolity, Dz.U. Nr 25, poz. 150) zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych, które znajdują się na jego terenie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR).

Kwalifikację zakładu do jednej z wymienionych kategorii przeprowadza się według zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.(Dz. U. z 2002r., nr 58, poz. 535) ze zmianami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz.U. Nr 30, poz 208).

Zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia gdy na terenie zakładu znajdują się substancje wymienione w załączniku do rozporządzenia w tabeli 1 oraz kategorie substancji wymienione w załączniku do rozporządzenia w tabeli 2 (kategorie substancji niebezpiecznych niewymienionych w tabeli 1) należy sprawdzić czy maksymalne ilości przekraczają wartości podane w tych tabelach.

Natomiast, gdy maksymalne ilości substancji niebezpiecznych, które mogą znajdować się na terenie zakładu nie przekraczają wartości podanych w tabelach rozporządzenia należy zastosować następującą sumowania:

q1/QD1 + q2/QD2 + ...... + qn/QDn > 1 lub = 1

  • qx - ilości substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadających tabeli 1 lub 2,
  • QDx -odpowiednie ilości określone w kolumnie 5 tabeli 1 lub ilości określone w kolumnie 3 tabeli 2.

Występowanie substancji niebezpiecznych w ilościach co najmniej równych lub zbliżonych do progowych podanych w załączniku do rozporządzenia w tabelach 1 i 2 powoduje zaliczenie go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku. Rozpatrywane są maksymalne ilości substancji niebezpiecznych jakie mogą wystąpić w zakładzie, ponieważ należy odnosić się zarówno do warunków normalnej pracy zakładu, jak i takich, w których przewidywana jest możliwość wystąpienia substancji niebezpiecznej (np. w czasie awarii przemysłowej).

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn