SEVESO

Analiza ryzyka procesowego

W zakresie naszych usług przeprowadzamy analizę ryzyka procesowego tj. analizę możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i identyfikację środków bezpieczeństwa, jakie zastosowano w celu zapobieżenia jej.

Celem analiz ryzyka procesowego jest określenie jak najbardziej rzeczywistej wielkości ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, która umożliwiłaby właściwe zarządzanie ryzykiem, obejmujące ocenę skuteczności zastosowanych zabezpieczeń. Szczególnie istotne dla ochrony ludzi, majątku i środowiska przed skutkami uwolnień substancji niebezpiecznych jest identyfikacja wszystkich przyczyn mogących spowodować awarię.

Nasza firma stosuje technikę analityczną HAZOP - Studium Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych lub PHA - Wstępna Analiza Zagrożeń, polegające na systemowej identyfikacji potencjalnych zagrożeń i związanych z nimi potencjalnymi stratami (np. obniżeniem jakości produktu).

Kolejnym ważnym etapem w analizie ryzyka procesowego jest określenie scenariuszy awaryjnych, częstości ich wystąpienia, wielkości skutków i ryzyka.

Do określenia wielkości skutków konieczne jest matematyczne zamodelowanie zachowania się substancji niebezpiecznej po uwolnieniu. W tym celu stosowane jest specjalistyczne oprogramowanie dysponujące algorytmami skomplikowanych modeli. Nasza firma stosuje oprogramowanie umożliwiające symulację uwolnień, pożarów oraz wybuchów substancji niebezpiecznych. Doświadczenie zespołu wykonującego analizy i szerokie możliwości oprogramowania zapewniają pewność otrzymania prawidłowych wyników analizy efektów fizycznych i skutków.

Do określenia częstości i ryzyka wystąpienia scenariusza awaryjnego proponujemy zastosowanie analizy warstw zabezpieczeń (AWZ). AWZ jest metodą polegającą na półilościowej ocenie ryzyka poprzez ustalenie wzajemnej zależności między zagrożeniami prowadzącymi do wystąpienia uwolnienia substancji niebezpiecznej a stosowanymi wielowarstwowymi systemami bezpieczeństwa i ochrony. Metoda oparta jest na identyfikacji występujących wielowarstwowych zabezpieczeń i ich prawdopodobieństwa niezadziałania. Nasza firma dysponuje oprogramowaniem AWZ oraz doświadczeniem i wiedzą specjalistów w tym zakresie, w związku z czym zapewniamy właściwe przeprowadzenie tej analizy skutkujące określeniem poziomu ryzyka i rzetelną oceną skuteczności stosowanych warstw zabezpieczeń.

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc we właściwym zarządzaniu ryzykiem, którego wynikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz unikanie strat. Pozytywne decyzje PSP zatwierdzające opracowywane przez nas raporty o bezpieczeństwie na obszarze różnych województw są dodatkowym potwierdzeniem naszych umiejętności i doświadczenia.

Wyniki prac zawsze są na bieżąco konsultowane z upoważnionymi przedstawicielami Zleceniodawcy.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn