Ppoż.

Próbna Ewakuacja, ćwiczenia - dobre praktyki

Usługa ta dotyczy pełnego przygotowania (weryfikacja/tworzenie procedur, uzgodnienia z Państwową Strażą Pożarną, opracowanie scenariusza) próbnej ewakuacji z obiektu, budowy. Celem ćwiczeń jest nabycie przez pracowników umiejętności/nawyków reagowania podczas konieczności ewakuacji, czy też udzielania pierwszej pomocy. Cel to również obseracja i wnioski: co nie zadziałało, dlaczego, co można zrobić lepiej. Po każdych ćwiczeniach opracowujemy szczegółowy raport który przedstawiany jest pracodawcy, wraz z zaleceniami i oceną.

Poniżej znajdziecie Państwo galerię zdjęć z próbnych ewakuacji które przygotowywała nasza firma.

Wymogi prawne:

  • USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy: Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b Kodeksu pracy, dalej: kp). Powinno to być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, a także rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 2 kp).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: § 17. 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. 2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, o których mowa w ust. 1, należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. 3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji, o której mowa w ust. 1, powinien być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. 4. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Materiał zdjęciowy z próbnej ewakuacji

  • budowa II linii metra
  • OSIR URSUS, POLNA
  • budowa STUOŚ/ CZAJKA
  • zakład produkcyjny FLEXPOL

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn