Aktualności

Obowiązki prowadzącego zakład o dużym ryzyku (ZDR)

04.01.2022

Obowiązki prowadzącego zakład o dużym ryzyku (ZDR)

Często spotykamy się z pytaniami jakie obowiązki spoczywają na prowadzącym Zakład o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej? Oczywiście poza przestrzeganiem obowiązujących zapisów w dokumentacji ZDR (Program Zapobiegania Awariom, Raport o Bezpieczeństwie, Wewnętrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy) poniżej przedstawiamy obowiązki wynikające z przepisów:

Szkolenie pracowników w zakresie podstawowych informacji związanych z kwalifikacją zakładu do ZDR

Przykładowy program szkolenia:

 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska i Dyrektywa Seveso III
 • Substancje niebezpieczne stosowane w zakładzie
 • Możliwe scenariusze zdarzeń awaryjnych
 • Instalacje i systemy zabezpieczeń
 • Prawdopodobieństwo zagrożenia awarią przemysłową
 • Profilaktyka w obszarach ZDR
 • Procedury ZDR ze szczególnym uwzględnieniem WPOR (Program Zapobiegania Awariom oraz postępowanie w przypadku awarii wg WPOR)
 • Obowiązki pracowników zakładu i podmiotów zewnętrznych

 

Wykaz substancji niebezpiecznych

Na dzień 31 grudnia - dostarczenie KW PSP i WIOŚ wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu. Należy przekazać na początku stycznia każdego roku.


 

Informacja dla społeczeństwa

Zamieszczenie informacji dotyczącej środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na stronie internetowej.

Przekazanie informacji o umieszczeniu informacji dotyczącej środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na stronie internetowej podmiotom wymienionym we WPOR oraz archiwizacja korespondencji wraz z potwierdzeniami wysyłki.

Aktualizacji informacji dla społeczeństwa co najmniej raz na 3 lata. Przekazanie informacji podmiotom, nawet jeżeli nie została ona zmieniona.


Aktualizacja dokumentacji ZDR

co najmniej raz na 5 lal aktualizacja i analiza:

 • Programu zapobiegania awariom
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Raportu o bezpieczeństwie

co najmniej raz na 3 lata:

 • przeprowadzenie analizy i przećwiczenie realizacji Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego (wraz z KW PSP, program oraz termin ćwiczeń ustala KW PSP)

Wystąpienie poważnej awarii

Natychmiastowe zawiadomienie KW PSP i WIOŚ oraz w razie zanieczyszczenia powierzchni ziemi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i przekazanie niezbędnych informacji dot. awarii.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami, wyjaśnimy, podpowiemy, pomożemy: KONTAKT

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn