Aktualności

Instrukcja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

06.02.2017

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach wykonaliśmy Instrukcję bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.

Podstawą opracowania Instrukcji są w szczególności zapisy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych w zakresie:

 • Określenia koniecznego zakresu świadectw kwalifikacyjnych dla poszczególnych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń
 • Określenia trybu udzielania upoważnień przez prowadzącego eksploatację poszczególnym osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń
 • Formy i sposobu prowadzenia wykazu osób uprawnionych i upoważnionych
 • Zasad prowadzenia prac w zamkniętych przestrzeniach, w tym wewnątrz urządzeń energetycznych, uwzględniając sposób prowadzenia i rejestracji wyników pomiarów stężeń czynników szkodliwych przed wejściem do zamkniętych przestrzeni
 • Wykazu prac przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego
 • Formatu pisemnego polecenia prac wraz z załącznikami do niego
 • Sposobu rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych, w tym format rejestru poleceń pisemnych
 • Wytycznych dla sposobu przygotowywania strefy pracy, w szczególności wyłączania urządzeń z ruchu i zabezpieczania ich przed przypadkowym uruchomieniem
 • Sposobu oznakowania strefy pracy
 • Zasad wyznaczania koordynatora bezpieczeństwa pracy
 • Formy przekazania do eksploatacji wydzielonych urządzeń firmom zewnętrznym na czas wykonania prac konserwacyjnych i remontowych

Instrukcja obejmowała wymagania organizacyjne wynikające również z innych niż stricte energetyczne zagrożeń, tj. związane z pracami na wysokości, substancjami i mieszaninami chemicznymi, pracami w zamkniętych przestrzeniach (zbiornikach) oraz pracami budowlanymi. W tych zakresach instrukcja obowiązuje również gdy prace nie są wykonywane przy urządzeniach energetycznych w rozumieniu odnośnych przepisów.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn