Aktualności

Bezpieczeństwo procesowe - analiza zagrożeń.

12.04.2021

W ramach realizacji projektu przeprowadziliśmy analizę zagrożenia awariami projektowanego gazociągu w zakresie :

  • określenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii oraz wyznaczenia granicznych stref oddziaływania skutków oddziaływania promieniowania cieplnego powstałego w wyniku pożaru gazu (w rzucie poziomym i pionowym) w przypadku: rozszczelnienia gazociągu, całkowitego przerwania gazociągu.
  • określenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii oraz określenia granicznych stref oddziaływania skutków nadciśnienia powstałego w wyniku wybuchu gazu (w rzucie poziomym i pionowym)
  • określenie czasu trwania emisji gazu z gazociągu w przypadku jego całkowitego przerwania
  • określenie czasu zamknięcia zasuw odcinających dopływ gazu na każdym z odcinków gazociągu (odcięcie dopływu z obu stron gazociągu)
  • określenie stref zagrożenia wybuchem, mogących wystąpić w trybie normalnej eksploatacji
  • określenie liczby budynków i obiektów budowlanych  wraz z określeniem szacunkowej liczby narażonych osób, zlokalizowanych w strefach oddziaływania skutków pożaru (promieniowania cieplnego) oraz wybuchu (nadciśnienia)
  • opis środków bezpieczeństwa (organizacyjnych i technicznych), które będą wykonane (wdrożone) na etapie eksploatacji gazociągu

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn