ATEX

"Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem" - rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawodawstwa obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywę nowego podejścia, to jest Dyrektywę ATEX 137.

Czytaj więcej »

SEVESO

Nowy projekt dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym wprowadza zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu substancji oraz mieszanin chemicznych. Obsługujemy Zakłady Dużego i Zwiększonego Ryzyka wsytąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Czytaj więcej »

Ochrona przeciwpożarowa

Oferujemy usługi przeprowadzenia kontroli stanu przeciwpożarowej zakładów pracy. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Doradzamy klientom w zakresie wymogów przeciwpożarowych oraz wykonujemy niezbędne nakazane prawem usługi.

Czytaj więcej »

KONTAKT

tel. 503 409 503 gbrykala@pogotowiebhp.com.pl 
BHP Consulting
Andrzeja Kmicica 28, 09-411 Biała

Czytaj więcej »